Historicky první imatrikulace studentů vysoké školy CEVRO Institut se uskuteční 15. listopadu 2006

06. listopadu 2006 - CEVRO News
06 List
Ve slavnostní aule vysoké školy CEVRO Institut v prostorách Měšťanské besedy se ve středu 15. listopadu 2006 od 17:00 hodin uskuteční imatrikulace prvních studentů.