Listopad v LKA

08. listopadu 2006 - CEVRO News
08 List

V sobotu 11. listopadu se bude konat druhá série přednášek. Posluchači si vyslechnou úvodní přednášky z politologie a mezinárodních vztahů.

Politologie
  • Prof. Dr. Miroslav Novák, rektor vysoké školy CEVRO Institut – podstata politiky / teorie demokracie

Mezinárodní vztahy
  • PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., Fakulta sociálních studií MU – mezinárodní systémy