Přehled předmětů

19. září 2006 - CEVRO News
19 Zář

Přehled studijních předmětů:

Studijní obor: Veřejná správa

 

Harmonogram je platný pro studenty začínající akademickým rokem 2007/2008. Předměty označené kurzívou jsou povinně-volitelné, ostatní jsou povinné.

 
 

 1. ročník

Zimní semestr Letní semestr 
Právní řád a systém právaPrávní ochrana 
Ústavní právo I.Ústavní právo II. 
Ekonomie I. Ekonomie II. 
Dějiny mezinárodní politiky Politologie II. 
Politologie I. Veřejná správa v ČR
Vybrané otázky z filosofieAplikovaná psychologie 
Základy managementu a marketingu Personální management 
Správní věda (teorie veřejné správy) Vývoj české veřejné správy 
 

2. ročník

Zimní semestr Letní semestr 
Správní právoSprávní řízení a správní soudnictví 
Veřejné finance I. Veřejné finance II. 
Český politický systém Obchodní právo 
Občanské právo Veřejná presentace a rétorika 
Aplikovaná sociologieTvorba a interpretace práva 
Trestní právoEvropské a mezinárodní právo 
Teorie veřejné volbyEkonomie a právo 
Právo pracovní a sociální Veřejné zakázky
Místní a regionální politika Mezinárodní organizace
Public Relations Společenská etiketa
  

 3. ročník

Zimní semestr Letní semestr 
Evropské integrační procesy  Sociální etika 
Hospodaření obcí a krajů Správní právo - zvláštní část II. 
Finanční právo Bakalářský seminář II. 
Správní právo - zvláštní část I. Daňová teorie a praxe 
Správní trestání a zásady policejního právaMajetek státu, krajů a obcí 
Bakalářský seminář I. Armáda a politika 
Geopolitika: současné problémy Manažerské dovednosti v praxi 
AndragogikaOdborná stáž 
Základy účetnictví  
Civilní proces