Základní informace

02. října 2006 - CEVRO News
02 Řij
 • CEVRO Institut je soukromá vysoká škola, jejíž činnost se řídí  zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
 • Studijní programy realizované na vysoké škole CEVRO Institut podléhají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • V současné době je možné se přihlásit ke studiu dvou akreditovaných bakalářských studijních programů:

    •    Studijní program:    Právní specializace
      • Studijní obor:   Veřejná správa
    •    Studijní program:     Politologie
      • Studijní obor:   Politologie a mezinárodní vztahy  
 • Studium trvá tři roky a je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce.
 • Úspěšným absolventům vysoká škola uděluje titul bakalář (Bc.).
 • Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studia na jakékoliv veřejné nebo soukromé vysoké škole.
 • Vysoká škola CEVRO Institut v současné době připravuje akreditaci navazujícího magisterského studia, aby umožnila zejména svým absolventům pokračovat i v tomto stupni vysokoškolského studia.
 • Vysoká škola CEVRO Institut má právní formu obecně prospěšné společnosti, která byla založena 29. června 2006. Do rejstříku obecně prospěšných společností byla Městským soudem v Praze zapsána dne 11. září 2006.
 • Zakladatelem CEVRO Institut, o.p.s. je občanské sdružení CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie (www.cevro.cz