Informační technologie

06. října 2006 - CEVRO News
06 Řij

Vysoká škola CEVRO Institut má v současné době vybudovánu lokální síť s připojením na internet, která implementuje specializovaný centrální informační systém.

Všechna PC v budově vysoké školy jsou připojena k vysokorychlostnímu internetu. K dispozici je vybavená počítačová učebna.

Celá budova školy je pokryta signálem prostřednictvím Wi-Fi technologie, která umožňuje studentům i pedagogům bezproblémové připojení k informačnímu systému školy.

Přímo v budově školy je knihovna přístupná studentům i dalším členům akademické obce. Knihovna poskytuje knihovnické a další informační služby.